محاسبه هزینه مراسم عروسی در تشریفات مجالس نوآفتاب

1- مبلغ ورودی باغ و سالن عروسی

با توجه بودجه در نظر گرفته شده برای پاییزو زمستان از 5 میلیون تومان و برای بهار از 6 میلیون تومان و برای تابستان از 7 میلیون تومان به بالا میباشد.

2-هزینه منوی انتخابی * تعداد نفرات

با توجه به منوی انتخابی شما منوهای تشریفات عروسی وخدمات مجالس نوآفتاب به ازای هر نفر 85.000 تومان به بالا میباشد.(لیست منوها به همراه جزییات داخل سایت موجود است)

3هزینه منوی فیلم برداری و عکاسی

با توجه به منوی انتخابی و ادوات و وسایل وتعداد روز فیلم برداری از 3 میلیون به بالا میباشد.

4-هزینه گروه موزیک

با توجه به گروه اجرا کننده و ادوات انتخابی از مبلغ 1.5 میلیون به بالا میباشد.

5- هزینه حمل نقل

با جمع کردن 5 مورد بالا هزینه قرارداد تشریفات عروسی شما با موسسه محاسبه میشود . لازم به ذکر است مواردی که خارج از منو انتخاب شده یا در سطح منوی انتخابی نباشد،هزینه آن محاسبه شده و به 5 مورد بالا اضافه میشود.